śrdki chemiczne do zwalczania chwastów

site
Przegląd prasy brukowej

Temat: krwawnik
Chwasty wieloletnie Bluszczyk kurdybanek, jaskry, jastrzębiec kosmaczek, pięciornik gęsi, powój polny, mniszek pospolity, babki, podbiał pospolity, krwawnik i szczawie są trudne do usunięcia, gdyż rozmnażają się nie tylko z nasion, lecz też dzięki kłączom, rozłogom i odrostom korzeniowym. Zwalczanie: częste koszenie, wycinanie i wyrywanie korzeni albo stosowanie środków chemicznych. Chwasty te są wrażliwe na większość środków chwastobójczych, choć mogą odbijać z części...
Źródło: dzialkowcy.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5094Temat: Czosnek
środki chemiczne. W jaki sposób przy suszy można nawadniać pole, czy wozem asenizacyjnym można to zrobić? Słyszałem, że jest na rynku preparat ASTVIT jest to żywa pożywka hydroponiczna, cokolwiek by to...
Źródło: dzialkowcy.info/phpBB2/viewtopic.php?t=1808


Temat: Co to za roślina proszę o pomoc
polega na wyrwaniu dokładnie wszystkich kłączy i korzeni tej rośliny. CHEMICZNY:Do zwalczania chwastu można zastosować następujące środki chemiczne- chwastobójcze; PERZOCYD 280 SL w dawce 8-10 litrów na 1 ha. Stosować na rośliny zielone, oprysk grubokroplisty. Uwaga- środek szkodliwy dla organizmu ludzkiego. Zachować środki ostrożności przy przygotowywaniu cieczy roboczej i wykonywaniu zabiegu. Po zabiegu popłuczyny opryskiwacza wypryskać na opryskiwanej powierzchni. GARLON 480 EC stosowany nalistnie, dawka 2-4 l/ha ( 200-300 cieczy roboczej) zależnie od fazy rozwoju chwasta. Chwasty w późniejszej fazie rozwoju - nawet 4-5 l/ha. BASTA 150SL dolistny, dawka 30 do 70 ml/w...
Źródło: forum.poradnikogrodniczy.pl/viewtopic.php?t=1969


Temat: Z wierzchu zielono - po skoszeniu - żółto i smutno...
... A na koniczynę są środki chemiczne (do zwalczania uporczywych chwastów na trawniku) - jednak poczekaj z tym aż trochę odżyje ci trawnik. Pozdrawiam
Źródło: forum.poradnikogrodniczy.pl/viewtopic.php?t=406


Temat: trawnik
- znów artykuł - tyle, że zupełnie nie dotyczy on kwestii zwalczania chwastów przed założeniem trawnika (a nie sądzę, że któryś z użytkowników forum wykorzystuje ten preparat w innych celach i...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=110178


Temat: Metody walki z chwastami
Metody walki z chwastami Chwasty to rośliny niepożądane na polu uprawnym. Ich konkurencja z roślinami uprawnymi o wodę, składniki pokarmowe oraz światło powoduje obniżenie ilości i jakości plonu. Zagrodzenie ze strony chwastów zwiększa fakt wytwarzania przez nie bardo dużej liczby nasion (od kilku do kilkuset tysięcy) oraz stała obecność nasion chwastów w glebie i ich sukcesywne kiełkowanie. Chwasty mogą utrudniać zabiegi agrotechniczne, przenosić choroby i dostarczać pokarmu szkodnikom roślin uprawnych. Za chwastu uznaje się roślin niepożądane w lanie roślin, uprawnych, które stanowią główny plon. Chwastami mogą być rośliny dzikie jak i samosiewny roślin uprawnych. Regulacja zachwaszczenia. (zwalczanie chwastów) Metody agrotechniczne pozwalają zapobiec zachwaszczeniu, wśród nich wyróżniamy: - stosowanie płodozmianów -uprawę międzyplonów -uprawę odmian zrejonizowanych -przestrzeganie optymalnych terminów siewów -odpowiednie normy wysiewu -stosowanie w odpowiedni ... do powierzchni gleby. - kultywatorowanie – powoduje wyciąganie rozłóg roślin kłączowych, które następnie należy z pola usunąć. - bronowanie – powoduje niszczenie zaskorupienia rozbijanie grud, i siewek chwastów po wschodach, a przed wykiełkowaniem roślin uprawnych. Bronowanie, można też przeprowadzać po wschodach na uprawach gdzie występują redliny przy użyciu brony siatkowej (chwastownik) - glebogryzarki – niszczą chwasty, i ich korzenie w wierzchniej warstwie ... w skład których wchodzą gesiostopki, norze kontowe. Ich zadaniem jest podcinanie korzeni chwastów znajdujących się w międzyrzędziach - obsypnik – zbudowany z radełek z rozsuwanymi skrzydełkami, slurzy do obsypywanie redlin ziemniaków, podczas którego siewki chwastów przykrywane są glebą. - glebogryzarka do uprawy międzyrzędowej – zasada działania tak sama jak w zwykłej glebogryzarce. Metody chemiczne. Do zwalczania chwastów służą herbicydy. Są to środki chemiczne, które w różny sposób mogą oddziaływać na niepożądane rośliny znajdujące się na plantacji. Herbicydy możemy podzielić w następujący sposób: Nalistne: - kontaktowe nieselektywne (niszczą części zielone wszystkich roślin znajdujących się ... powodują zniszczenie całej rośliny) -układowe selektywne (służą do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach) Doglebowe: Działają one w glebie przez różny czas. Dzielą się na selektywne i nieselektywne. Coraz częściej produkowane są herbicydy dwu lub trzy składnikowe dające możliwość jednoczesnego zwalczania większej liczby gatunków chwastów. Wiele herbicydów można stosować z wspomagaczami (adiutantami), dzięki którym można zmniejszyć dawkę preparatu oraz zwiększyć skuteczność zabiegu.
Źródło: aviornis.com.pl/viewtopic.php?t=1376


Temat: Monsanto - korporacja od GMO
się jakichś owadów na BT ani w "przeniesienie" się tego genu do innych roślin. Nie tylko owady są czynnikiem regulującym populacje roślin. Natomiast metoda ta pozwala na zwalczanie niektórych "trudnych" szkodników. ... toksyny BT w środowisku, bo to białko, które podlega naturalnym procesom mikrobiologicznym. Trzeba też spojrzeć, co czego unikamy, stosując GMO. Chemiczne środki mają często dużo większą trwałość i oddziaływanie (choćby klasyczny przypadek DDT, chyba już całkowicie wycofanego). Obecnie środki ochrony roślin przechodzą szczegółowe badania pod względem ich późniejszego zachowania w środowisku i dalszych przemian w inne subst. Tak więc odrzuca się wszelkie środki kumulujące w środowisku, ale zawsze ich stosowanie ma jakieś uboczny wpływ np. na organizmy wodne, glebowe, itp. Nie ma złotego środka, który nie dawał by ŻADNEGO innego efektu niż ten pożądany - jak z lekami. GMO zasadniczo bierze się z próby ograniczenia kosztów uprawy i jej uproszczenia. (np. rezygnacja z iluś tam zabiegów chemicznych, potrzebnych w uprawach tradycyjnych). Tak więc z...
Źródło: klubkm.pl/forum/showthread.php?t=22884


Temat: Roundup czy zadziała na korzenie
środki, ale z innymi składnikami biernymi. Caroline Cox dyrektor badań Centrum Zdrowia Środowiskowego z Oakland w Kalifornii uważa, że określenie "bierne składniki" często jest mylące. Prawo federalne USA klasyfikuje wszystkie składniki pestycydów, które nie zwalczają owadów, jako "bierne". Oznacza to, że te składniki nie muszą być biologicznie czy toksykologicznie nieszkodliwe - one tylko nie niszczą owadów czy chwastów. Okazało się, że niektóre...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=145266All right reserved.
©